Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica Umijeće komuniciranja
Umijeće komuniciranja Ispis E-mail
program-umijece-kom-sl-za-uvodnu-str
Što vam donosi edukacijski program Umijeće komuniciranja
Program interaktivnih online edukacija „Umijeće komuniciranja“ omogućit će vam da usavršite svoje komunikacijske vještine. Jer, upravo ove vještine danas otvaraju nove puteve, nalaze posao, omogućuju ostvarenje zamišljenih projekata, zbog njih nam vjeruju ili ne, zahvaljujući njima bolje uspijevamo ostvariti ono što želimo, drugi nas žele saslušati kao i mi njih pa tako i naša ideja uvijek lakše pronalazi svoj put. Više…

crta-plava

Koje su vam online edukacije na raspolaganju

osnove-komuniciranja-uvodna

Osnove uspješnog komuniciranja
Komunikacija definira našu poslovnu uspješnost i kvalitetu života...Više...

stilovi-komuniciranja-uvodna

Stilovi komuniciranja
Budite asertivni - Iznosite svoje mišljenje ne napadajući druge i njihovo mišljenje...Više...

kako-bolje-razumjeti-druge-uvodna

Kako bolje razumjeti druge
Trebamo aktivno slušati, imati pozitivan stav, davati povratnu informaciju, poštivati druge... Više...

utjecajnakomunikacija-uvodna

Utjecajna komunikacija
Uvjeravanje je vještina koja će nam pomoći da drugi prihvate naše ideje, akcije...Više...

upravljanjekonfliktima-uvodna

Upravljanje konfliktima
Konflikte bismo trebali promatrati kao kreativan dio života koji nas može dovesti do pozitivnih promjena...Više...

mocpregovaranja-uvodna

Moć pregovaranja
Pregovaranje je umjetnost postizanja dogovora putem kreativnog rješavanja razlika...Više...

umijeceprezentiranja-uvodna

Umijeće prezentiranja
Cilj je uspješno prenijeti drugima određene ideje, informacije, postignuća...Više...

kultura-poslovnog-komuniciranja-uvodna

Kultura poslovnog komuniciranja
Dobra komunikacija od presudne je važnosti za uspjeh posla...Više...

kom-u-konfliktnim-situacijama-uvodna-mala

Komuniciranje u konfliktnim situacijama
U krizama komunikacija omogućuje izlaz iz situacije s najmanje štete...Više...

napredno-pregovaranje-uvodna-mala

Napredno pregovaranje
Odgovarajućim taktikama možemo postići dogovor koji zadovoljava obje strane...Više...

prema-vrhunskom-prezentiranju-uvodna

Put prema vrhunskom prezentiranju
Važna vještina za one čiji posao zahtijeva višu razinu prezentiranja...Više...

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas