Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O nama Savjet portala Moj razvoj Damir Boras
Savjet portala: Damir Boras Ispis E-mail

 

boras Prof. dr. sc. Damir Boras,
dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti profesor Odsjeka za informacijske znanosti

Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova te više knjiga i udžbenika. Aktivni je nositelj raznovrsnih funkcija u znanosti i društvenim djelatnostima, član radnih skupina EU-a te voditelj nacionalnih i međunarodnih projekata. Za svoj je rad tijekom studija i profesionalne karijere višekratno je nagrađivan.
 

Školovanje:

1970. maturirao (Klasična gimnazija u Zagrebu)
1974. diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije, s temom "Laseri u komunikacijama"
1998. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske znanosti, s temom "Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku"

Zaposlenja:
Referalni centar sveučilišta u Zagrebu (Multimedijski centar) - koordinator za informacijske sustave (1. 5.1975.-1984.)Filozofski Fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti
1. asistent i viši asistent – 1. 2.1984. - 1999.
2. docent – 10. 6. 1999. - 2003.
3. izvanredni profesor – 11. 5. 2003. - 2006.
4. znanstveni savjetnik u području društvenih znanosti, područje informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija - od 19. 10. 2006.
5. redoviti profesor na vrijeme od 5 godina, na FF-u izabran 31. 10. 2006., potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 12. 12. 2006.Leksikografski zavod Miroslav Krleža (dodatni stalni radni odnos 1. 8. 2000. - 31.12. 2006.)
1. pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju (2000. - 2006.)

Dužnosti:

 • Rektor Sveučilišta u Zagrebu (od 1.10.2014.)
 • Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2009. - 2014.)
  Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2004. - 2009.)
 • Predstojnik i utemeljitelj Katedre za leksikografiju i enciklopediku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 1. 6. 2004.)
 • Potpredsjednik Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 1. 10. 2007.)
 • Potpredsjednik Znanstvenog vijeća Leksikogrqfskog zavoda Miroslav Krleža (2004. - 2006. i od 14. 5. 2008.)
 • Zamjenik pročelnika Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta (1998. - 2004.)

Znanstveni rad:

 • Voditelj znanstvenog programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u području informacijskih znanosti "Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet", koji obuhvaća šest znanstvenih projekata iz područja informacijskih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti (od 1. 1. 2007.)
 • Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u području informacijskih znanosti "130-1301679-1380 Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet" (od 1. 1. 2007.)
 • Ko-direktor međunarodne znanstvene konferencije Information Technology and Journalism, Dubrovnik, IUC (od 2004.)
 • Voditelj projekta za primjenu informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH "130500 Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja" (2004. - 2005.)
 • Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH "130464 Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja" (2002. - 2006.)
 • Glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH "130464 Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja" (od 2002.)
 • Glavni istraživač na međunarodnom projektu uz potporu UNESCO-a: "Croatian dictionary heritage and dictionary knowledge presentation" (2003. – 2006.)
  Sudjelovao i sudjeluje kao istraživač na više projekata pri Ministarstvu znanosti (od 1990. do danas)

Nastavni rad:
Osim na dodiplomskom studiju informacijskih znanosti, gdje drži predmete "Obrada teksta i jezika", "Jezične baze podataka", "Nastava s primjenom računala", "Računalne mreže" i "Uvod u enciklopediku", te na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, predaje i na poslijediplomskim (doktorskim) studijima informacijskih znanosti (Filozofski fakultet) i hrvatske kulture (Filozofski fakultet), a predavao je i na poslijediplomskim studijima psihologije te glotodidaktike na Filozofskom fakultetu. Bio je mentor za pedesetak diplomskih radova, te više obranjenih doktorata i magisterija iz područja informacijskih znanosti, leksikografije i medija, a uz njegovo je mentorstvo sedam studenata dobilo Rektorovu nagradu.

Stručni rad:

 • Član je Upravnog vijeća ISVU (od 1. 2. 2009.)
 • Predsjednik je stručnoga savjeta projekta razvoja Hinine informacijske baze - informacijsko dokumentacijskog centra u Hini (od 1. 5. 2008.)
 • Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Studia lexicographica, Leksikografski zavod Miroslav Krleža (od 2007.)
 • Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima Medianali (od 2007.)
 • Vodio ili sudjelovao u više projekata za primjenu i uvođenje informatičke tehnologije u visokoškolskom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, izdavaštvu i pravosuđu

Radovi:
Objavio više od pedeset znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika te održao 40-ak pozvanih predavanja i priopćenja na stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti, programiranja, računalne obrade teksta i jezika, leksikografije i enciklopedike

Nagrade:

 • Zlatna medalja na međunarodnom natjecanju iz poznavanja klasične kulture i jezika, San Remo, Italija (1970.)
 • Rektorova nagrada, za studentski rad "Daljinska komunikacije s računalom" (1973.)
 • Prva nagrada na međunarodnom javnom natječaju za projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice (član projektnog tima zadužen za računalni i informatički projekt – 1975.)

Društveni rad:

 • Član je Saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Saboru RH (od 15. 9. 2008.).
 • Član je Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007.)
 • Član je Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu rezultata državne mature za upis na visoka učilišta (od 2008.)
 • Član je radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za akcijski plan "Znanost i društvo" za primjenu stečevina EU (od 2006.)
 • Član je Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (od travnja 2005.)
 • Član je radne skupine za pregovore s EU za poglavlje "25 Znanost i istraživanje" (od 2005.)
  Član je Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2005.) i potpredsjednik Vijeća od 1. 10. 2007.
 • Član je prijatelj Hrvatske akademije tehničkih znanosti (od 2007.)
 • Potpredsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskog društva za jezične tehnologije (od 2004.)
 • Član je i Matice Hrvatske, Hid (Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva), HDPIO (Hrvatskog društva za promicanje informatičkog obrazovanja), Hrvatske paneuropske unije, Hrvatskog društva za jezične tehnologije)
 • Bio je član Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (2006.-2008.)
 • Bio je član Saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Saboru RH (veljača 2004. - 31.12. 2007.)
 • Bio je član prosudbene skupine informacijskih znanosti za recenziju znanstvenih programa pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Bio je recenzent za više studijskih i znanstvenih programa i projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u području informacijskih i komunikacijskih te tehničkih znanosti. Recenzirao više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga (2006. - 2007.)
 • Bio je član Školskog odbora Klasične gimnazije u Zagrebu (2001.-2005.)
  Bio je član Stručnog vijeća Informatičkog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (1999. -2004.)
 • Bio je zamjenik predsjednika, a zatim predsjednik Povjerenstva za informatizaciju školstva RH pri Ministarstvu prosvjete RH (2000. - 2003.)
 • Bio je član Koordinacije za pripremu nastupa RH na Svjetskom summitu o informacijskom društvu (WSIS) pri Ministarstvu znanosti i tehnologije (2001. - 2003.) te je u tom svojstvu sudjelovao na dvije pripremne međunarodne konferencije u Rigi 2001. te u Mainzu 2002. godine
 • Bio je član Hrvatskog školskog vijeća pri Ministarstvu prosvjete (od listopada 1998 - 2000.) za područje informatike te član povjerenstva za udžbenike.
 • Bio je član Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra (1997. - 2000.)
 • Od 1990. do 1993. sudjelovao je u projektu informatizacije Sveučilišta te je bio i predsjednik Komisije za informatizaciju Sveučilišta.

Strani jezici:
Engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki, slovenski, makedonski (osnovno znanje)

Usavršavanje:

 • Studijski boravak na University of Pittsburgh, SAD, prosinac 1990. - veljača 1991., u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu
 • Tečaj "Computers in university administrations - for systems developers", kolovoz 1985., Reading, Engleska, u organizaciji Britanskog Savjeta

Hobi:
Bavio se aktivno tenisom, ragbijem i košarkom. Sada se bavi veteranskim tenisom.

Udžbenici:
1. Damir Boras; Zdravko Dovedan. PROLOG. Uvod u jezik Prolog II i programiranje, Rijeka : Društvo kibernetičara Rijeka, 1986, 93 str.
2. Zdravko Dovedan; Damir Boras. Uvod u jezik Turbo Prolog i programiranje, Rijeka : Društvo kibernetičara Rijeka, 1986, 82 str.
3. Damir Boras; Zdravko Dovedan. Informatika - za prvi razred srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 1992, pp. 210. (Drugo izdanje 1993)
4. Miroslav Tuđman; Damir Boras; Zdravko Dovedan. Uvod u informacijsku znanost, Školska knjiga, Zagreb, 1992, pp. 230. (Drugo izdanje 1993)

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas