Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije Umijeće komuniciranja Stilovi komuniciranja
Stilovi komuniciranja Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Stilovi komuniciranja"?

Stil komuniciranja obilježava cjelokupno ponašanje jedne osobe. Kada se govori o stilu komuniciranja, u stvari se govori o neverbalnoj komunikaciji čiji su bitni elementi: aktivno slušanje, izgled, geste, držanje tijela, blizina, pokreti, ton i ritam govora, timing, dodiri. Do blokada u komunikaciji najčešće dolazi zbog nekompatibilnih, neusklađenih stilova sugovornika te je za uspješnu komunikaciju potrebno identificirati osobne i tuđe stilove.

Stoga je bitno znati:

  • Koji stil mi koristimo kao dominantan;
  • Koji stil koristi osoba s kojom razgovaramo;
  • Kako se prilagoditi;
  • Koji stil je koristan u kojoj situaciji.

U svakom slučaju, želimo li uspješno komunicirati moramo se truditi biti asertivni - iznositi vlastito mišljenje na način da ne napadamo druge, odlučno izražavati svoje mišljenje i osjećaje, a da pritom ne ugrožavamo prava sugovornika, njegovo mišljenje i osjećaje Za takvo što potrebna je suradnja, fleksibilnost, samokontrola i poštivanje sugovornika.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine

Znanja:
Koji su stilovi komuniciranja. Što komunikacijski stil govori o vama i drugima.

Vještine:
Jednostavno prepoznati stil komunikacije. Učinkovito voditi razgovor. Biti asertivan i moći navesti razgovor na poželjnu temu. Postavljati prava pitanja u pravo vrijeme.

Ishodi

Biti sposoban:
  • preispitati osobni stil komuniciranja
  • komunicirati i odnositi se prema ljudima s poštivanjem, obzirnošću i razumijevanjem
  • prilagoditi vlastiti stil okolnostima i potrebama komuniciranja

Smatrate li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Stilovi komuniciranja” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas