Studenti i srednjoškolci Ispis

Edukacije za studente i srednjoškolce / Cjenik

Ciljna skupina: STUDENTI I SREDNJOŠKOLCI
Modul EDUKACIJSKI PROGRAM Edukacije Cijena u HRK
(PDV uključen)
MODUL 1:
Želim dobro komunicirati

(4 edukacije)
UMIJEĆE KOMUNICIRANJA Osnove uspješnog komuniciranja 300,00
Kupi 
Kako bolje razumjeti druge
Utjecajna komunikacija
Umijeće prezentiranja
MODUL 2:
Želim biti jači
(4 edukacije)
OSOBNE VJEŠTINE Osobna motivacija - naša pokretačka snaga 300,00
Kupi 
Jačanje samopouzdanja
Upravljanje stresom
UMIJEĆE KOMUNICIRANJA Upravljanje konfliktima
MODUL 3:
Želim stvarati i surađivati

(4 edukacije)
OSOBNE VJEŠTINE Budite kreativni i inovativni 300,00
Kupi 
Emocionala inteligencija
VOĐENJE I TIMOVI Timski rad
POSEBNA ZNANJA Zaštita osobnih podataka
MODUL 4:
Želim uspjeti
(4 edukacije)
POSEBNA ZNANJA Planiranje karijere 300,00
Kupi 
Pisanje životopisa
Uspješan intervju za posao
Kultura rada
CIJELI PROGRAM – Pet plus Sva četiri modula (16 edukacija) 800,00
Kupi