Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije
Uvod u upravljanje projektima Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Uvod u upravljanje projektima"?

Upravljanje projektima kao strategija za postizanje poslovnih ciljeva od sve je veće važnosti i sve češće se primjenjuje, posebice u novim industrijama i onima na pomolu. To, pak, generira sve veću potrebu za profesionalcima, profiliranim stručnjacima koji će te projekte efikasno realizirati, tj. za voditeljima projekata, tzv. projekt-menadžerima. A, također, i za kvalitetnim i kompetentnim članovima projektnih timova - stručnjacima raznih profila koji razumiju što znači rad na projektima, koji žele u tom radu sudjelovati i svoje stručno znanje i iskustvo bespoštedno staviti u funkciju realizacije projektnih ciljeva.

Da bi se projekti realizirali na učinkovit način, industrija, profesionalne asocijacije koje se bave upravljanjem projektima te eksperti iz tog područja uložili su napore u definiranje standarda koje pritom treba primjenjivati. Oni ujedinjuju znanja i praktična iskustva.

Samo stalnim učenjem, svaki pojedinac može povećati svoje osobne kompetencije za rad na projektima, a ujedno, stjecanjem odgovarajućih profesionalnih certifikata temeljem tih znanja i umijeća, očekivati promociju u vlastitoj radnoj okolini i povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

S druge strane, samo organizacije/kompanije koje će imati stručnjake dokazanih vrijednosti i dokazivih kompetencija moći će prosperirati u oštroj konkurenciji na liberaliziranom tržištu (primjera radi, brojni natječaji za dobivanje poslova na međunarodnoj sceni, a sve više i na domaćoj, od sudionika očekuju detaljne informacije o pojedinim ključnim profilima stručnjaka u njihovom sastavu – npr. certificiranih voditelja porjekata).
O svemu ovom naučite više u ovoj edukaciji.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine


Znanja:
Što je projekt, koje su njegove značajke i uloga u organizacijama. Na čemu se temelji upravljanje projektima. Metode i alate za vođenje projekata. Uloga ljudskog faktora u upravljanju projektima te koje su bitne osobnosti i umijeća voditelja projekata. Zašto je za pojedince i organizacije važno certificiranje znanja i umijeća za vođenje projakta i kako to realizirati.

Vještine:
Primijeniti metode procjena na projektu (vrijeme, novac, opseg, resursi, kvaliteta, rizici...). Primijeniti WBS i gantogram za praćenje tijeka projekta  


Ishodi

Biti sposoban:

  • prepoznati i opisati što je projekt

  • objasniti pojam upravljanja projektima

  • povezati način vođenja projekata s organizacijskim strukturama

  • razlikovati metode i alate za upravljanje projektima

  • napraviti učinkovit WBS i gantogram te pratiti tijek projekta

  • kategorizirati umijeća potrebna za vođenje projekata

  • argumentirati potrebu certificiranja znanja za upravljanje projektima

TEST SAMOPROCJENE

Pružamo vam mogućnost da prije edukacije testirate svoje umijeće upravljanja projektima. Ispunite test samoprocjene i - budite iskreni prema sebi. Kliknite!


Smatrate li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Uvod u upravljanje projektima” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas