Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije
Delegiranje zadataka Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Delegiranje zadataka"?

Koliko ste uspješni u delegiranju zadataka? Otkrijte kako možete postići više.
Jer delegiranje je vještina koja vam omogućuje da bolje organizirate posao, kvalitetnije upravljate svojim vremenom, motivirate svoj tim dajući im zadatke i odgovornosti, ali i ovlasti, kako bi se koristili svojim znanjima i sposobnostima te ih i dalje razvijali. Zadatak menadžera, odnosno ljudi koji vode timove i poslove, upravo je u tome da pronađu način na koji će tim postizati najbolje rezultate, tj. najefikasnije izvršavati zadatke, da omogući razvijanje sposobnosti pojedinaca u timu i izvrsno funkcioniranje tima. Bitan čimbenik za ostvarenje ovih zadataka upravo je umijeće delegiranja, a njegove temeljne postavke primjenjive su na vođenje poslova i ljudi u najrazličitijim situacijama i profesijama. Stoga velik dio ove edukacije obrađuje pitanja: što, kada, kome i kako delegirati i koje su to „tajne“ uspješnog delegiranja.
Organizacije, kompanije, odjeli, timovi – sve to postoji samo zbog jednog jedinog razloga: da se odrade veliki i kompleksni poslovi koji nadolaze velikom brzinom jedan iza drugoga i u velikom broju, a sve ih zajedno ne može odraditi jedna osoba. I onda se s punim pravom pitamo: zašto i dalje menadžeri pokušavaju sve odraditi sami?Delegiranje zadataka na članove tima sasvim je normalna "pojava" kako bi se zadaci odradili na što efikasniji način. Međutim, velik broj ljudi i dalje je nesklon delegiranju.
Kada želite sve napraviti sami, preuzimate rizik da ćete morati odraditi izuzetno puno posla, da nećete imati dovoljno vremena za sve te zadatke i da ćete sami sebi priuštiti jako puno nepotrebnog stresa. S druge strane, kada delegirate posao članovima tima, riskirate da posao ne bude odrađen onako kvalitetno kako bi to trebalo biti. Kako pronaći ravnotežu? Odgovore potražite u ovoj edukaciji.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine


Znanja:
Temeljna pravila za učinkovito delegiranje zadataka. Što delegirati, kada, kome i na koji način. Prednosti uspješnog i nedostatke neuspješnog delegiranja. Što je mikromenadžment.

Vještine:
Primijeniti temeljna pravila za učinkovito delegiranje zadataka. Primijeniti alat za samoprocjenu umijeća delegiranja. Prepoznati znakove mikromenadžmenta kod sebe ili kod svog nadređenog.  


Ishodi

Biti sposoban:

  • procijeniti vlastito umijeće delegiranja

  • procijeniti treba li i kada određeni zadatak delegirati ili ne

  • procijeniti kojoj osobi ili timu treba delegirati pojedini zadatak

  • pravilno delegirati

  • preispitati i modificirati vlastiti model mikromenadžmenta

  • utjecati na promjenu mikromenadžmenta kod svojeg nadređenoga


Smatrate li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Delegiranje zadataka” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas