Online edukacije za svakog, svugdje, u svako doba...

Naslovnica O edukacijama Pojedinačne edukacije
Komuniciranje u konfliktnim situacijama Ispis E-mail

Što vam donosi edukacija "Komuniciranje u konfliktnim situacijama"?

Dobra komunikacija je ono što može krizu učiniti pokretačem i iskustvom za daljnji rast. Konflikt treba riješiti, a ne izbjegavati, a najbolji način rješavanja konflikta je: suradnjom i kompromisom.
Što će vam olakšati rješavanje konflikta? Kao prvo, promjena u stavovima o tome što znači konflikt:

 • Prihvatite činjenicu da konflikt može biti dobar način učvršćivanja odnosa;

 • Pođite s pozicije da se konflikt može riješiti, da vi i sugovornik imate snagu za pronalaženje rješenja;

 • Sukob nije opravdanje da postanemo neugodni sugovornici;

 • Pokažite brižnost prema drugoj osobi i usmjerenost na rješavanje problema;

 • Budite otvoreni i ne povlačite se iz konflikta – izbjegavanje nije rješenje;

 • Budite pažljivi u onome što govorite i kako to govorite...

U ovoj edukaciji naučit ćete o ponašanju koje vodi u konflikt, o tome kako konflikt može prerasti u krizu, o mobingu, medijaciji, o kriznom komuniciranju… te, naravno, o načinima i mogućnostima rješavanja konflikta. 

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu ovom edukacijom

Znanja i vještine


Znanja:
Pretpostavke i ponašanja koja vode u konflikt. Principi za gašenje i rješavanje konflikta. Kako konflikt prelazi u krizu. Što je mobing i kako ga spriječiti. Uloga, ciljevi i pravila medijacije. Kako spriječiti konflikt u timu. Kako komunicirati s teškim sugovornicima. Kako izbjeći konflikte na radnom mjestu. Što je krizno komuniciranje u organizacijama.

Vještine:
Primjenjivati principe za gašenje i rješavanje konflikta. Primjenjivati vještine medijacije. Primjenjivati načela za reagiranje na mobing i njegovo sprečavanje u organizacijama.

Ishodi

Biti sposoban:

 • preispitati konflikt i spriječiti nastanak krize
 • procijeniti potrebu medijacije
 • identificirati mobing
 • riješiti konflikt u timu
 • komunicirati s teškim sugovornicima
 • komunicirati u kriznim situacijama

Smatrate li da će vam znanje stečeno u online edukaciji “Komuniciranje u konfliktnim situacijama” i uvjerenje koje ćete dobiti položite li tečaj biti korisni:

 

VirtueMart
Vaša košarica je prazna.

Slijedite nas

Facebook

Preporučite nas